Drukuj
Wpisany przez Maria Ejchart   
środa, 19 września 2012 08:20

Zawieszenie postępowania wykonawczego ze względów zdrowotnych

Przed Sądem Rejonowym w P. dn. 13 września 2012 r. miało miejsce posiedzenie w przedmiocie wniosku skazanego K.R. o zawieszenie postępowania wykonawczego.

Skazany, który od lat cierpi na schorzenia kardiologiczne w lipcu 2012 r. złożył wniosek o zawieszenie toczącego się przeciwko niemu postępowania wykonawczego. Sąd powołał biegłego kardiologa, który wydał opinię o stanie zdrowia skazanego tylko w oparciu o dokumentację medyczną, znajdującą się w aktach sprawy. Dokumentacja ta została sporządzona w latach 2009-2010. W swojej opinii biegły stwierdził, że stan zdrowia skazanego „nie stanowi przeszkody w wykonywaniu kary pozbawienia wolności”. Natomiast według lekarzy, którzy sprawują bezpośrednią opiekę medyczną nad skazanym, jego problemy zdrowotne są na tyle poważne, że wykluczają dalszy pobyt w więzieniu.

 

Na posiedzeniu skazany złożył wniosek o uzupełnienie opinii sądowo-lekarskiej poprzez przeprowadzenie stosownych badań przez biegłego.

W tej sprawie Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła stanowisko, w którym zwróciła uwagę na zasadę humanitarnego wykonywania kary oraz zakaz nieludzkiego traktowania albo karania.

Poprawiony: środa, 19 września 2012 08:23