Cojak: Głos serca

Lamo czcigodny
Tyś serca mego słońcem
Lamo czcigodny
Choć odległy
W sercu mym
Tyś światłem w ciemności
Na zawsze we mnie płonącym

Lamo czcigodny!
Lamo czcigodny!

Lamo czcigodny, błogosław mi, proszę
Lamo czcigodny, błogosław mi, proszę

Bracia i siostry czcigodni
Wyście serca mego gwiazdami
Bracia i siostry czcigodni
Choć w obcej ziemi
W sercu mym
Wyście miłością niewzruszoną
Na zawsze dla mnie nadzieją

Bracia i siostry czcigodni!
Bracia i siostry czcigodni!
Brak mi was

Bracia i siostry czcigodni
Tęsknię za wami

Bracia i siostry czcigodni
Tęsknię za wami


Cojak pochodzi z Juszu w Khamie i jest siostrą popularnego Dekji Ceringa, który napisał muzykę do „Głosu serca”.