Jerzy Engelking
poniedziałek, 21 grudnia 2009 15:16

Udało nam się nawiązać telefoniczny kontakt z Panem prokuratorem Jerzym Engelkingiem (4 stycznia 2010 r.). Przyznał jednak , że przebywał na urlopie i nie otrzymał przesłanego w ramach Monitoringu kwestionariusza. Niezwłocznie przekazaliśmy kandydatowi kwestionariusz ponownie, jednakże dotychczas nie wykazał zainteresowania Projektem.

 

Wszystkim kandydatom wysyłaliśmy przygotowane w Fundacji kwestionariusze na tych samych zasadach: pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną na adres służbowy, z prośbą o przekazanie formularza kandydatowi.

 

Artykuły/ komentarze   

 

Wywiad z Jerzym  Engelkingiem: "Możemy chodzic z podnesionym czołem Rzeczpospolita, 23.12.2009 r.

  • Engelking przeciw rozdziałowi funkcji ministra i prokuratora, PAP, 05.01.2010 r.
  • Engelking: dobro śledztwa wartością nadrzędną, PAP, 05.01.2010 r.
  •  

    Aktualności