logo logo

Tu jesteś: Start
Aktualności archiwum newsów

 

20/02/2017
Audycja nt. dyskryminacyjnego zwolnienia konduktora


Zachęcamy do wysłuchania wywiadu w radiu TOK FM z prawnikiem HFPC Jarosławem Jagurą, który mówił o sprawie konduktora zwolnionego ze względu na przynależność związkową.

Pełnomocnikami pro bono w postepowaniu sądowym są prawnicy z kancelarii Wardyński
i Wspólnicy.

Audycja dostępna jest tutaj.

 

 

16/02/2017
Konduktor broniący praw pracowniczych walczy w sądzie o przywrócenie do pracy


Konduktor, który został zwolniony z pracy za przynależność związkową będzie domagał się odszkodowania za dyskryminację oraz przywrócenia do służby. Wcześniej Krzysztof Bradliński wystąpił z pozwem o zapłatę dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. W postępowaniu o przywrócenie do pracy oraz zapłatę odszkodowania Krzysztofa Bradlińskiego na prośbę HFPC reprezentują pro bono prawnicy z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Walka o godne warunki pracy i zwolnienie

Krzysztof Bradliński przez wiele lat pracował jako konduktor w spółce kolejowej WARS S.A. i był aktywnym związkowcem walczącym o przestrzeganie praw pracowniczych w swoim zakładzie pracy. Wielokrotnie interweniował w kwestiach dotyczących zapewnienia konduktorom godziwych warunków odpoczynku podczas postoju przed wyruszeniem pociągu w relację powrotną. Konduktorzy m.in. musieli spać w nieogrzewanych wagonach, bez dostępu do prysznica lub toalety. Pracodawca nie chciał zaliczyć konduktorom okresu oczekiwania do czasu pracy i wypłacić dodatków za godziny nadliczbowe i przepracowane w porze nocnej. Te nieprawidłowości potwierdziła kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

W 2016 r. Krzysztof Bradliński został zwolniony z pracy, co uzasadniono m.in. tym, że użył stroju służbowego podczas demonstracji w obronie praw pracowniczych, a także nagrywał rozmowy z przełożonym. Wcześniej klient HFPC wystąpił z pozwem przeciwko swojemu pracodawcy o zapłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych i pracę w porze nocnej. K. Bradliński złożył pozew, w którym domagał się przywrócenia do pracy, ponieważ jego zdaniem wypowiedzenie umowy było nieuzasadnione i naruszało przepisy prawa.

Powództwo o dyskryminację

„Rozszerzenie powództwa i domaganie się zapłaty odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu skutkuje uwypukleniem dyskryminacyjnego wątku tej sprawy. Jako kryterium dyskryminacji pana Bradlińskiego można wskazać prowadzenie przez niego aktywności związkowej, a także działalność sygnalistyczną w zakładzie pracy” – mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

„Jak wskazuje pan Bradliński, celem jego działań było zmuszenie pracodawcy do przestrzegania przepisów prawa pracy” – mówi dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC. „Aktywni działacze związkowi są chronieni przed dyskryminacją na skutek walki o poprawę warunków pracy. Działania odwetowe ze strony pracodawców, z którymi spotykają się związkowcy, mogą wpływać na zniechęcenie innych pracowników do angażowania się w działalność związkową i reagowania na przypadki nieprawidłowości w zakładach pracy” – dodaje dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC.

Rozprawa w sprawie Krzysztofa Bradlińskiego odbędzie się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie 22 lutego 2017 r. o godz. 10.00, w sali E-405.

Sprawa jest objęta Programem Antydyskryminacyjnym Artykuł 32 HFPC.

 

 

13/02/2017
SA w Warszawie utrzymał w mocy ubezwłasnowolnienie całkowite


Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelacje K. K., mężczyzny z niepełnosprawnością, oraz jego siostry od postanowienia Sądu Okręgowego o całkowitym ubezwłasnowolnieniu K. K. Tym samym decyzja o ubezwłasnowolnieniu stała się prawomocna. HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu w tym postępowaniu.

O ubezwłasnowolnienie całkowite K. K., który jest osobą z niepełnosprawnością psychiczną, wystąpił prokurator. K. K. od 20 lat przebywa w DPS. W opinii HFPC zwróciła uwagę na międzynarodowe i krajowe standardy ochrony praw osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub psychicznymi, w których podkreśla się obowiązek poszanowania autonomii i prawa do samostanowienia tych osób. W ocenie HFPC standardy te przemawiają za ograniczeniem, a nawet za wykluczeniem możliwości stosowania instytucji ubezwłasnowolnienia. HFPC wskazała, że w przepisy dotyczące ubezwłasnowolnienia muszą być interpretowane w zgodzie z Konstytucją, Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz Europejską konwencją praw człowieka. W szczególności Fundacja wskazała na konieczność oceny proporcjonalności i konieczności stosowania ubezwłasnowolnienia całkowitego.

Sąd Apelacyjny odnosząc się w ustnych motywach do opinii HFPC wskazał, że sąd jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy, dopóki nie zostaną one uchylone lub zmienione. Sąd wskazał, że nie może on oceniać konstytucyjności przepisów prawa, ponieważ jest to kompetencja zastrzeżona dla Trybunału Konstytucyjnego.

 

 

09/02/2017
Rozprawa w sprawie pobicia Profesora w tramwaju


8 lutego 2017 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie odbyła się rozprawa dotycząca pobicia w tramwaju za prowadzenie rozmowy po niemiecku. Na prośbę HFPC prof. Jerzego Kochanowskiego, działającego jako oskarżyciela posiłkowego, w postępowaniu reprezentuje pro bono adw. Arkadiusz Matusiak z Kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp. k.

 

Pełnomocnik prof. Kochanowskiego złożył wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej czynu i zbadanie, czy zachowanie sprawcy nie stanowiło również przestępstwa motywowanego nienawiścią na tle różnic narodowościowych (art. 119 i 257 Kodeksu karnego).

 

„W naszej ocenie obecna kwalifikacja prawna nie oddaje faktu, że atak na profesora Kochanowskiego miał także podłoże dyskryminacyjne. To, że profesor jest Polakiem nie wyklucza możliwości popełnienia przestępstwa z nienawiści na tle narodowościowym lub etnicznym. Najważniejsze w tej kwestii jest ustalenie motywów działania sprawcy pobicia i tego, jakie miał wyobrażenie o przynależności narodowościowej pokrzywdzonego” – wyjaśnia dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC.

 

„Język jest elementem identyfikacji narodowej lub etnicznej, dlatego tę sprawę można rozpatrywać na gruncie dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe lub etniczne” – mówi adw. Arkadiusz Matusiak. „W demokratycznym społeczeństwie opartym na poszanowaniu godności i równości nie mogą być akceptowane jakiekolwiek czyny motywowane uprzedzaniami o podłożu narodowym i etnicznym a fakt popełnienia przestępstwa z nienawiści powinien spotkać się ze zdecydowaną reakcją ze strony wymiaru sprawiedliwości” – dodaje adw. A. Matusiak.

 

Sprawę z ramienia HFPC obserwował Jarosław Jagura, prawnik HFPC. Rozprawa została odroczona do 13 marca 2017 roku.

 

Sprawa jest objęta Programem Antydyskryminacyjnym „Artykuł 32” HFPC.

 

Więcej o sprawie można przeczytać tutaj.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 150

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates mysql date Valid XHTML and CSS | Joomla SEF URLs by Artio.