logo logo

Tu jesteś: Start
Aktualności archiwum newsów

 

28/04/2017
HFPC pyta MEN o nową podstawę programową dla przedszkoli i prawa dzieci z niepełnosprawnościami


HFPC zwróciła się do Minister Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej dla przedszkoli, która nie podaje wprost informacji o dostosowaniu toku nauczania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Niepokojąca zmiana

Obecna podstawa programowa, obowiązująca do końca bieżącego roku szkolnego, bezpośrednio wskazuje na konieczność zindywidualizowanego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością i prawo tych dzieci do korzystania z racjonalnych usprawnień.

„Usunięcie z podstawy programowej nauczania przedszkolnego informacji o konieczności indywidualnego podejścia do dzieci z niepełnosprawnościami może mieć szczególne znaczenie dla dzieci, które na tym etapie kształcenia nie posiadają jeszcze orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub odpowiedniej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a u których zachodzi potrzeba zindywidualizowanej reakcji na zauważone potrzeby wynikające z niepełnosprawności” – czytamy w piśmie HFPC.

Po wejściu w życie nowej podstawy programowej istnieje ryzyko, że przedszkola mogą odmawiać wprowadzania niezbędnych dostosowań dla niektórych podopiecznych, skoro dokument nie mówi o tym wprost. Może to oznaczać, że część dzieci z niepełnosprawnościami zostanie pozbawiona odpowiedniego wsparcia zmierzającego do ograniczenia skutków niepełnosprawności.

Wbrew standardom i gwarancjom konstytucyjnym

„Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, której Polska jest stroną, zabrania wykluczania kogokolwiek z powszechnego systemu edukacji z uwagi na niepełnosprawność. Te gwarancje zawiera także polska Konstytucja. Uczniowie z niepełnosprawnościami mają prawo do korzystania z indywidualnie dopasowanych, racjonalnych usprawnień na każdym etapie nauczania, w tym w także w przedszkolach. Odmowa realizacji tych obowiązków przez państwo jest systemową dyskryminacją” – mówi apl. adw. Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

Pismo HFPC do Minister Edukacji Narodowej dostępne jest tutaj.

 

 

21/04/2017
Rozprawa ws. konduktora zwolnionego z pracy


Przed Sądem Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie odbyła się rozprawa w sprawie konduktora zwolnionego ze służby za działalność w obronie praw pracowniczych. Krzysztof Bradliński domaga się przywrócenia do pracy oraz zapłaty odszkodowania za dyskryminację w miejscu pracy.

Sąd uznał, że w pierwszej kolejności będzie rozpoznawał żądanie konduktora o przywrócenie do pracy, a powództwo o zapłatę odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu wyłączył do odrębnego postępowania.

Na prośbę HFPC Krzysztofa Bradlińskiego reprezentują pro bono prawnicy z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Z ramienia HFPC rozprawę obserwował Jarosław Jagura, prawnik Fundacji.

Więcej na temat sprawy można przeczytać tutaj.

 

 

05/04/2017
Geje i lesbijki skarżą Polskę do Trybunału w Strasburgu

Â

Nastąpił przełom na drodze do wprowadzenia związków partnerskich i równości małżeńskiej w Polsce. Po przejściu krajowej procedury sądowej, nie bacząc na próbę zastraszenia przez Prokuraturę Generalną, pary gejów i lesbijek z Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej złożyły skargi na Polskę do Trybunału w Strasburgu. Sprawom dwóch par nadano już numery. Oznacza to, że sprawy te zostały zarejestrowane w Trybunale. W razie pozytywnego rozpatrzenia skarg, Polska zostanie zobowiązana do wprowadzenia związków partnerskich i/lub równości małżeńskiej. Trzymajcie kciuki i bądźcie za miłością! – apelują Grzegorz i Krzysztof, jedna z koalicyjnych par.

Â

Koalicja przeszła długą drogę i znajduje się na ostatniej prostej wiodącej do wyznaczonego przez siebie celu  wprowadzenia związków partnerskich i równości małżeńskiej w Polsce – informuje adw. Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii. „Ostatnia prosta” to oczywiście wniesienie skarg przeciwko Polsce do Trybunału w Strasburgu. Skargi czterech par czekają obecnie na rozpoznanie przez Trybunał. – To niedopuszczalne, że w 2017 roku państwo nie chroni podstawowych praw swoich obywateli i obywatelek. Wyrok ETPCz powinien stanowić dla polskiego ustawodawcy jednoznaczny sygnał, że zapewnienie ochrony prawnej związkom osób tej samej płci jest obowiązkiem państwa – mówi adw. Mikołaj Pietrzak z kancelarii Pietrak, Sidor i Wspólnicy, a adw. Małgorzata Mączka-Pacholak reprezentująca tę samą kancelarię dodaje: – Liczymy na uzyskanie podobnego wyroku, jaki zapadł w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom w 2015 roku. Wówczas sędziowie Trybunału stwierdzili, że brak możliwości formalizacji związków przez pary osób tej samej płci narusza gwarantowane w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do poszanowania życia rodzinnego. Włosi cieszą się już związkami partnerskimi. Niewykluczone, że wkrótce wprowadzą też równość małżeńską. Mamy nadzieję, że za kilka lat to samo będzie można powiedzieć o Polsce – optymistycznie patrzy w przyszłość Aleksandra Muzińska ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

Â

Skarga do Trybunału – jakich argumentów użyła Koalicja?

Â

Zanim skargi zostały złożone do Trybunału w Strasburgu wszystkie pary musiały przejść ścieżkę prawną dostępną w kraju – od urzędów stanu cywilnego, przez sądy rejonowe po sądy okręgowe. W przypadku wszystkich czterech par sądy okręgowe utrzymały rozstrzygnięcia sądów rejonowych, które uznały, że Kierownicy Urzędów Stanów Cywilnych zasadnie odmówili przyjęcia dokumentów potwierdzających możliwość zawarcia małżeństwa. Ostatnia para oczekuje jeszcze na zakończenie postępowania sądowego.

Â

Zakończenie postępowań sądowych w Polsce otworzyło Koalicji drogę do złożenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jakiej argumentacji użyli prawnicy i prawniczki Koalicji? – W skargach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka twierdzimy, że brak możliwości zawarcia związku partnerskiego przez osoby tej samej płci narusza prawo do poszanowania życia rodzinnego i stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. W skargach zwracamy m.in. uwagę na to, że obowiązujące prawo pozostaje w kolizji z polską rzeczywistością społeczną – tłumaczy adw. Mączka-Pacholak. Koalicja nie pominęła Trybunału Konstytucyjnego, do którego również złożyła skargi Wnieśliśmy skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ interes naszych klientów i klientek wymaga wykorzystania wszystkich dostępnych środków prawnych w Polsce – argumentuje decyzję Koalicji adw. Mączka-Pacholak.

Więcej…
 

 

05/04/2017
Odpowiedź Prokuratury ws. antysemickiego incydentu

Â

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych oraz znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowościowej i wyznaniowej. Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę dotyczy zdarzenia z dnia 21 marca 2017 roku podczas, którego doszło do spalenia kukły przypominającej postać żydowskiej kobiety nazwanej „b’żydulą”.

Wystąpienie HFPC w tej sprawie dostępne jest tutaj.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 154

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates mysql date Valid XHTML and CSS | Joomla SEF URLs by Artio.